Informatikai fejlesztés az iskolában

 

Megújult iskolánk számítógépparkja

 

2009. év folyamán Gógánfa és Dabronc Települések Önkormányzatai konzorciumban pályáztak a Közép-dunántúli Operatív Program, Közoktatási infrastrukturális fejlesztés tárgyú, 5.1.1 számú pályázati felhívásra, mely során a gógánfai és dabronci iskolaépületek felújítása és komplex akadálymentesítése valósult meg. A projekt 2010. szeptemberében lezárult, a diákok birtokba vehették a megújult iskolákat.

 

A pályázat kötelező elemeként az Intézményfenntartó Társulás nevében Gógánfa Települési Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TIOP 1.1.1/07-1 számú pályázati felhívásra, informatikai eszközök beszerzésére.

 

A beruházás teljes költsége 8 508 500 Ft volt, melyet teljes egészében EU-s forrásból finanszíroztunk.

 

Az eszközök beszerzése 2011. januárjában valósult meg, és mindhárom telephely - a gógánfai, a dabronci és az ukki iskola is – korszerű számítógépeket, laptopokat, interaktív táblát, projektort és szoftvereket kapott.

 

A gyerekek boldogan vették birtokba a megújult informatikai gépparkot, és használták azokat az órákon, szakkörökön.

Nagy segítséget nyújtanak az új gépek a pedagógusoknak is az OKÉV mérési-értékelési eredmények elemzése során, a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokon, valamint a pedagógiai értekezleteken.

 

Elavult gépparkunk egy részének lecserélésével, az oktatási forma jelentős korszerűsítésével az elektronikus írástudás fejlesztése, elterjesztése, az oktatás korszerűbbé, érthetőbbé válása terén jelentős lépést tehetünk.

 

 

Gógánfa, 2011. február 3.

 

Damjanovics József polgármester

Gógánfa Települési Önkormányzat

 

utolsó módosítás:2013-05-12 20:14:09BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási "A" típusú ösztöndíjpályázat letölthető itt.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási "B" típusú ösztöndíjpályázat letöltehtő itt.

utolsó módosítás:2017-10-04 11:20:38BURSA HUNGARICA 2017. ÉVI PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

BURSA HUNGARICA 2017. ÉVI PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS tájékoztató letölthető itt.

utolsó módosítás:2017-10-04 11:20:46BURSA HUNGARICA Felsőokatási Ösztöndíjpályázat 2018.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat pályázati felhívás letölthető itt.
utolsó módosítás:2017-10-04 11:37:18BURSA HUNGARICA Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. "A"

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási "A" típusú ösztöndíjpályázat letölthető itt.
utolsó módosítás:2017-10-04 11:36:54BURSA HUNGARICA Feksőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. "B"

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási "B" típusú ösztöndíjpályázat letölthető itt.

utolsó módosítás:2017-10-04 11:36:35Dabronc Marcal-völgye Egyesület TAO jóváhagyó határozat és sportfejlesztési program 2017-2018.

Dabronc Marcal-völgye Egyesület TAO jóváhagyó határozat 2017-2018. itt letölthető.

Dabronc Marcal-völgye Egyesület TAO sportfejlesztési program 2017-2018. itt letölthető.

utolsó módosítás:2017-12-18 09:24:23Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati döntésének közzététele

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati döntésének közzététele itt letölthető.
utolsó módosítás:2017-12-18 11:40:38Bursa Hungarica 2013.

 

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRÓL

Ezúton tájékoztatom a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra pályázatot benyújtani kívánó diákokat, hogy Dabronc Község Önkormányzata a 2013. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott.

A pályázati kiírást a www.dabronc.hu honlapról lehet letöltetni:

A típusú pályázati kiírás, Bursa Hungarica 2013.

 

B típusú pályázati kiírás, Bursa Hungarica 2013.

 

Felhívom a pályázni kívánó diákok figyelmét, hogy a pályázati rendszerben változás történt!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

Dabronc, 2012. október 24.

                                                                                   Simon Lajos s.k.
                                                                                    polgármester

 

utolsó módosítás:2014-10-03 11:21:23KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM


„EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE – KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK FEJLESZTÉSE, ALAP-, JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE”


A projekt címe:


   EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE

    DABRONC TELEPÜLÉSEN

 

A projekt azonosítószáma:                               KDOP-5.2.1/A/2008-0014

 

A projekt teljes költsége:                                   22.012.267,-Ft

 

A megítélt támogatás összege:                       19.811.040,-Ft

 

A projekt megvalósításának kezdete:            2009. 06.02.


A projekt műszaki átadása:                               2009.11.13.


A pályázó teljes neve, székhelye:


Dabronc Község Önkormányzata    8345 Dabronc, Kossuth u. 60.

 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Közép-dunántúli Területi Iroda 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.

 

Támogató szervezet megnevezése:

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

Kivitelező megnevezés és adatai:

 

Gáz-Coop Közmű, Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.

 

Tervező adatai:

 

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1181 Budapest, Tiborc u. 6.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési  Alap társfinanszírozásával valósult meg.


utolsó módosítás:2013-05-12 20:14:09
IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Dabronc Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Dabronc Község Önkormányzat (8345 Dabronc, Kossuth u. 60.)
Telefon: 87/457-260; 87/457-556, Fax: 87/457-260,  e-mail:dabronc@enternet.hu

ÜZEMELTETŐ
Dabronc Község Önkormányzat