Dabronc Község

Dabronc története

Veszprém megye nyugati határa mentén fekvő település, Vas és Zala megyék találkozásánál. A község körjegyzőségi székhelytelepülés, Hetyefő, Megyer és Zalaerdőd települések tartoznak hozzá. Neve a szláv a dobry "jó" szóból képzett szláv személynév.
dabronc_légifoto.jpg


Történetében fényes és tragikus időszakok egyaránt fellelhetők. A török hódoltság ellen szinte állandó pusztításnak, zaklatásnak kitett határvidék hosszú évtizedekig néptelen, majd nagy hatalmú, a magyar történelemben kulcsfontosságú családok: Batthyányiak, Széchenyiek birtokába kerül. A szomszédos Ötvösön a falu templomát eredeti Dorfmeister-freskó díszíti és a mintagazdaságot szervező nevezetes család kastélyában töltötte életének nagy részét a költő, Kisfaludy Sándor múzsája, Szegedy Róza. A falu történetében legkorábbi szakaszában is találkozhatunk figyelemre méltó jelenségekkel. Már 1198-ban írott forrás emlékezik meg a községről, mint a nagy hírre emelkedett Türje nemzetség szállásbirtokáról. A következő században e nemzetség legkiválóbb tagja, Türje Dénes, IV. Béla király ifjúkori barátja, a muhi vereség után egyike a király megmentőinek. Érdemei elismeréseként először szlavón bán, majd 1246-ban Magyarország nádora, s ő alapítja Türjén a nemzetség monostorát. Dabronc - legalábbis részben - az apátság birtoka lett.

onkormanyzat.jpg

muvhaz.jpg

A helység sorsáról csak a XVI. századtól kezdve találunk fontosabb adatokat. 1532-ben a Nagy Szulejmán vezette hatalmas török hadsereg portyázói ezt a látszólag eldugott Marcal menti települést is pusztítják, bár a XVI. század végéig nem sikerül elfoglalniuk. Súlyos csapást jelentett a térségnek Kanizsa várának, a magyar végvárrendszer délnyugati bástyájának 1600-as eleste. A török portyázók ezután pusztasággá züllesztették ezt a szép magyar tájat. Valamikorra ez idő tájt a falu népe is megsokallta az állandó fenyegetést, s részben a sümegi vár környékén, részben egyéb falvakban keresett és talált menedéket. Hasonló utat járt be az immáron Dabronccal összeolvadt Ötvös puszta is. Eredete ugyancsak az Árpád-korba nyúlik vissza, szintén a Türje nemzetség birtoka. A török időkben elnéptelenedik, s csak a XVIII. században népesül be újra. Rövid idő alatt figyelemre méltó fejlődésnek indul az inkább uradalmaknak, semmint községnek tekinthető helység. A Szegedy család mintagazdasága és kastélya, továbbá a Széchenyi kastély a század második felében épül, s ugyanerre tehető a pompás barokk műemléktemplom építése is. Dabronc község is a szabadságharc után népesül be újra. A falu testvértelepülése a szlovákiai Bodza (Bogya). A lakosok száma 526 fő.
utolsó módosítás:2018-07-11 13:11:53
IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Dabronc Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Dabronc Község Önkormányzat (8345 Dabronc, Kossuth u. 60.)
Telefon: 87/457-260; 87/457-556, Fax: 87/457-260,  e-mail:dabronc@enternet.hu

ÜZEMELTETŐ
Dabronc Község Önkormányzat